GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量

2018-06-07 07:50:11 作者: 来源: ( 次点击)

根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全国家标准管理办法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品污染物限量》(GB 2762-2017)等2项食品安全国家标准。
 
  特此公告。
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 国家卫生计生委         食品药品监管总局
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2017年3月17日

 

20170414172724680.zip
文件类型: .zip c7c328fad182274321e0e01c1a669d2c.zip (567.63 KB)